Ateses les bases especifiques reguladores del PAM 2018, aprovades per la Diputació de Tarragona, l’Ajuntament de Benissanet va sol·licitar una subvenció per a l’actuació següent:

 

Convocatòria: PAM 2018

 

Nom de l’actuació: Renovació de la xarxa de subministrament d’aigua potable i implantació de la xarxa de desguàs pluvial al sector est de Benissanet

 

Import adjudicat:                                                                         170.008,69

 

Subvenció PAM 2018 Diputació de Tarragona:                     133.980,00 €