Ateses les bases especifiques reguladores del PAM 2019, aprovades per la Diputació de Tarragona, l’Ajuntament de Benissanet va sol·licitar una subvenció per a l’actuació següent:

 

Convocatòria: PAM 2019

 

Nom de l’actuació: Adequació d’una estructura com a centre de dia, 1ª fase.

 

Import adjudicat:                                                                         181.863,00

 

Subvenció PAM 2019 Diputació de Tarragona:                           54.90,00 €