Convocatòria PAM 2017

Per Decret de Presidència de la Diputació de Tarragona de data 23 de juliol de 2019 es posa en
coneixement de l’Ajuntament de Benissanet que es pot destinar a una nova actuació del
Programa d’Inversió, el romanent de 18.905,43 € produït per la baixa en l’adjudicació de l’obra
del PAM 2017.

Nom de la nova actuació: Adequació d’una estructura per a Centre de Dia, 1ª fase.

Import adjudicat: 181.863,00 €

Import PAM 2017: 18.905,43 €

Aquesta actuació està inclosa al PAM 2019, amb una subvenció de 54.090,00 € concedida per la Diputació de Tarragona