“MANIFEST DELS ENS LOCALS DAVANT LA CRISI DEL
CORONAVIRUS”

 

Decret Adhesió Ajuntament de Benissanet al MANIFEST DELS ENS LOCALS DAVANT LA CRISI DEL CORONAVIRUS