Ajuntament de Benissanet
Ribera d’Ebre
Benvolguda senyora / Benvolgut senyor,
S’iniciarà el procés de preinscripció i matriculació pel proper curs 2020-2021 per les
Llar d’Infants, per la qual cosa ens posem en contacte en vostès per tal de comunicarvos
els terminis en el qual heu d’enviar a l’Ajuntament la preinscripció i llavors la
matrícula. S’ha de formalitzar per la pagina web de l’Ajuntament
http://www.benissanet.cat o pel correu electrònic mmiro@benissanet.cat
El calendari es el següent:
Preinscripció: del 13 al 22 de maig de 2020
Matricula: del 13 al 17 de juliol de 2020
Us adjunto la sol·licitud de preinscripció la qual l’heu de presentar omplerta i amb la
següent documentació:
– Fotocòpia del Llibre de Família.
– Fotocòpia Carnet de Vacunacions.
– Fotocòpia dels DNI dels pares.
– Targeta sanitària individual (TSI) de l’alumne/a.
Per qualsevol tipus de problema trucar a les oficines de l’Ajuntament en l’horari de 9:00
h a 13.00 h de dilluns,dimecres i divendres.
Atentament,
FXavier Arbó Cot
Alcalde de l’Ajuntament de Benissanet

Des de aquí podeu omplir la sol·licitud:

PREINSCRIPCIÓ LLIM L’AUBERGE 2020-2021

– Orientacions Neteja

sol-llars[3921]