Ets a: Portada > Ajuntament

Subvencions


CONSELL COMARCAL DE LA RIBERA D'EBRE

Data de l'acord: 18/10/2016


Atorgarment de subvencions en el marc del programa d'arrenjament i millora de camins municipals, anualitat,2015.


Ajuntament de Benissanet:

Actuació: Condicionament i millora d'un tram del camí de la costa de la Bajoca.

Pressupost: 9.319,77€

Subvenció: 5.425,16€


------------------------------------------------------------------------------------


Data de l'acord: 16 de desembre de 2016
Unitat: Secretaria General
Ref: PSP: asv
Assumpte: Concessió de la línia de subvencions excepcionals 2016 del servei d'assistència municipal.

Beneficiari: Ajuntament de Benissanet

Municipi:  Benissanet

Concepte: C- Reparació als equipaments de la piscina

Pressupost Elegible: 8.504,46€

Pressupost mínim a executar: 8.504,46€

% Concedit: 80,00%

Import Concedit: 6.803,57€Amb el suport de:

 


-----------------------------------------------------------------

Data de l'acord: 15 de juliol de 2016
Unitat: Secretaria General
Ref: PSP: rjq
Assumpte: Concessió de subvencions per a actuacions de protecció de la salut pública per a la millora de la gestió i la qualitat de l'aigua de consum humà. Convocatòria de 2016

Beneficiari: Ajuntament de Benissanet

Municipi:  Benissanet

Concepte: Manteniment

Pressupost Elegible: 2.876,44€

Pressupost mínim a executar: 2.523,79€

% Concedit: 90,00%

Import Concedit: 2.271,41€Amb el suport de:

 --------------------------------------------------------------------------------

Data de l'acord: 15 de juliol de 2016
Unitat: Secretaria General
Ref: PSP: rjq
Assumpte: Concessió de subvencions per la gestió d'espècies plaga i espècies invasores en espais urbans i periurbans convocatòria 2016.

Beneficiari: Ajuntament de Benissanet

Municipi:  Benissanet

Concepte: Peridomèstics

Pressupost Elegible: 2.104,80€

Pressupost mínim a executar: 1.337,81€

% Concedit: 90,00%

Import Concedit: 1.204,03€


Beneficiari: Ajuntament de Benissanet

Municipi:  Benissanet

Concepte: Plagues

Pressupost Elegible: 1.052,70€

Pressupost mínim a executar: 669,10€

% Concedit: 90,00%

Import Concedit: 602,19€


Amb el suport de:

 

-----------------------------------------------------------------ACORD DEL PLE ORDINARI DE LA DIPUTACIÓ

Data de l'acord: 27 de maigde 2016
PROPOSTA DE CONCESSIÓ DE LES SUBVENCIONS DEL PLA D'ACCIÓ MUNICIPAL 2013-2016. ANUALITAT 2016

Beneficiari: Ajuntament de Benissanet

Municipi:  Benissanet

Concepte: Despesa Corrent 2016

Pressupost Elegible: 38.832,55€

% Concedit: 100%

Import Concedit: 38.832,55€Amb el suport de:

 


---------------------------------------------------------------------------------

Data de l'acord: 16 de desembre de 2016
Unitat: Secretaria General
Ref: PSP: asv
Assumpte: Concessió del programa extraordinari de suport als centres del primer cicle d'educació infantil de titularitat Municipal. Curs 2015-2016.

Beneficiari: Ajuntament de Benissanet

Municipi:  Benissanet

Concepte: BENISSANET- L'Auberge

Pressupost Elegible: 14.612,50€

% Concedit: 100%

Import Concedit: 14.612,50€Amb el suport de:

 

-----------------------------------------------------------------

CONSELL COMARCAL DE LA RIBERA D'EBRE

Data de l'acord: 14/12/2016


Atorgar a l'Ajuntament de Benissanet un ajut de 10.000€ per al finançament de la inversió consistent en l'actuació següent: Millora en equipaments i inmobles municipals, anualitat 2016.

Hem Comprat : 1 remolc de tractor 1 Armari Ignifug i altres instal·lacions.