Partit

Emigdio Rubio Vigara

Posició: 2n Tinent
Carrec: Econòmia, Hisenda, Industria, Comerç

Retribucions

Periode Retribució bruta
Any X X €