Partit

Xavi Arbó Cot

Posició: Alcalde
Carrec: Governació, Obres i urbanisme, i personal

Nascut el 08/10/1967 a Tarragona

Trajectòria Professional

1983-2003: Negoci familiar de restauració

Formació

EGB

Retribucions

Periode Retribució bruta
Any X X €