Partit

Joana Mosegui Montagut

Posició: 1er Tinent
Carrec: Acció Social, Centre de dia, Dona i Sanitat.

Nascut el 08/03/1965 a Tarragona

Retribucions

Periode Retribució bruta
Any X X €