Ajuts i Subvencions

SUBVENCIONS PER A PERSONAL DE SOCORRISME A LES PLATGES I PISCINES MUNICIPALS OTORGADES PER LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA.

Data de L'Acord: 20 de Juny de 2023. Òrgan competent: Junta de govern. Expedient: 8004330008-2023-0006783. Ref:jmp/mpr/dde Concessió de subvencions destinades al finançament d'actuacions de vigilància dels usuaris de les platges i fer complir les normes de seguretat  del seu ús. Convocatoria 2023.Concurrència competitiva. Beneficiari:  Ajuntament de Benissanet. Municipi: Benissanet. Concepte: Línia 2 socorrisme piscines. Pressupost Elegible: 11.432.56 euros. % Concedit: 73,85% Import Concedit: 8.443,00 euros. " Aquesta actuació compta amb la Col·laboració de la Diputació [...]