Reglament municipal d'ús de les Tecnologies de la Informació i les Comunicacions (TIC)
Reglament regulador de règim intern del centre de serveis per la gent gran
Reglament regulador de la biblioteca municipal i telecentre
Reglament regulador del Registre municipal de parelles de fet
Reglament de règim intern de la Llar d'Infants l'Auberge
Reglament municipal de la seu electrònica
Reglament de gestió del telecentre
Reglament de la concessió de llicències per a la utilització temporal de diverses dependències municipals
Reglament regulador del cementiri municipal