descripció

Són persones aficionades a les bicis, cada any organitzen la BTT l'auberge el primer diumenge del mes de juliol.

contacte i ubicació