Data de l’acord: 21 de juliol de 2017
Unitat: Secretaria General
Ref: PSP: nmb
Assumpte: Concessió i Desestimació de subvencions a ajuntaments per les activitats de les escoles de música de titularitat municipal de la demarcació de Tarragona- Curs 2016-2017.

Beneficiari: Ajuntament de Benissanet

Municipi:  Benissanet

Concepte: Escola Municipal de Música

Pressupost Elegible: 46.803,57€

% Concedit: 52,57%

Import Concedit: 24.603,90€


Amb el suport de: