Espai de l’oposició

/Espai de l’oposició

Biblioteca Municipal 8 de febrer conta contes

Actuacions realitzades amb el suport de la Diputació de Tarragona e-catàleg

Actuacions realitzades amb el suport de la Diputació de Tarragona e-catàleg 3 de febrer de 2024  Carnaval 17.30h Espectacle infantil carnaval amb Trencamandres  per un import de: 500€

Actuacions realitzades amb el suport de la Diputació de Tarragona e-catàleg

Actuacions realitzades amb el suport de la Diputació de Tarragona e-catàleg 21 de gener de 2024  Sant Antoni 18.30h Una nit de Cabaret per un import de: 4.235€

SUBVENCIONS PER A PERSONAL DE SOCORRISME A LES PLATGES I PISCINES MUNICIPALS OTORGADES PER LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA.

Data de L'Acord: 20 de Juny de 2023. Òrgan competent: Junta de govern. Expedient: 8004330008-2023-0006783. Ref:jmp/mpr/dde Concessió de subvencions destinades al finançament d'actuacions de vigilància dels usuaris de les platges i fer complir les normes de seguretat  del seu ús. Convocatoria 2023.Concurrència competitiva. Beneficiari:  Ajuntament de Benissanet. Municipi: Benissanet. Concepte: Línia 2 socorrisme piscines. Pressupost Elegible: 11.432.56 euros. % Concedit: 73,85% Import Concedit: 8.443,00 euros. " Aquesta actuació compta amb la Col·laboració de la Diputació [...]

PLA ANTIFRAU DE L’AJUNTAMENT DE BENISSANET.

Per descarregar el pla antifrau de l'Ajuntament de Benissanet. Clica aquí pla antifrau diligenciat.

CONTRACTACIÓ DE L’ADMINISTRACIÓ PÚBLICA.

Actuacions realitzades amb el suport de la Diputació de Tarragona e-catàleg

Actuacions realitzades amb el suport de la Diputació de Tarragona e-catàleg 16 de desembre 2023 1a Fira solidària 17h Espectacle de Titelles Cigronet a càrrec de Trencamandres.  Import: 360€ 19.30h Música amb,  Barbecue Jazz Ensemble. Import: 590€