Història

Antigament, la Fundació “la Caixa” tenia la titularitat de la biblioteca. A l’any 1995, signa un conveni amb l’Ajuntament i cedeix tot el fons bibliogràfic. Llavors, canvia d’ubicació i es trasllada a un edifici municipal, més ampli i rehabilitat.Actualment, la biblioteca es troba integrada dins l’Ateneu cultural (Casa de Cultura)

L’edifici té dues plantes: la planta baixa alberga diferents associacions i entitats culturals i esportives de la localitat. A la planta superior hi ha la biblioteca i una gran sala polivalent destinada a la realització d’activitats diverses.
Hi ha un edifici annex, l’Escoda d’Arts i Oficis.

ateneu