Serveis

Consulta i informació
Els usuaris poden consultar tot el material del fons de la Biblioteca i demanar informació i assessorament. La Biblioteca es reserva el dret de restringir aquest accés a
determinats documents per raons tècniques i de seguretat, o bé quan es trobin en processos de restauració o
conservació

Servei de préstec
Amb el carnet d’usuari de la Biblioteca Municipal de Benissanet, o de qualsevol altra biblioteca integrada a la Xarxa de Biblioteques Públiques de la Generalitat de Catalunya, es pot agafar en préstec de manera gratuïta un total de 30 documents per carnet (15 llibres, 5 revistes, 5 sonors i 5 vídeos) per un període general de 30 dies.
Les renovacions del préstec es podran fer a través del compte personal del meu Argus, trucant per telèfon al 977 40 79 15  o escrivint un correu electrònic a rmartinez@benissanet.altanet.org 

Reprografia
Servei d’impressió i fotocopies subjecte al preu públic establert, segons l’ordenança fiscal vigent:
Din A4 b/n  €
Din A4 color  €