Data de l’acord: 13 de desembre de 2022

Òrgan: Junta de Govern

Unitat: ASSITÈNCIA SEC. INTERV. EN L’ÀMBIT DE LA COOP. I LES SUBV.

Ref: IGS/nnf

Beneficiari: Ajuntament de Benissanet

Municipi:  Benissanet

Concepte: C I) seguretat ens locals

Pressupost Elegible:  3.500,00€

% Concedit: 60,54%

Import Concedit:  2.118,98€

Aplicació pressupostària: 2022-1010-4911-76200-01

” Amb la Col·laboració de la Diputació de Tarragona”

 

 

 

 

 

Data de l’acord: 13 de desembre de 2022

Òrgan: Junta de Govern

Unitat: ASSITÈNCIA SEC. INTERV. EN L’ÀMBIT DE LA COOP. I LES SUBV.

Ref: IGS/nnf

Beneficiari: Ajuntament de Benissanet

Municipi:  Benissanet

Concepte: C) Aplicació polítiques seguretat als servidors

Pressupost Elegible:  250,00€

% Concedit: 90,00%

Import Concedit:  225,00€

Aplicació pressupostària: 2022-1010-4911-46200-01

” Amb la Col·laboració de la Diputació de Tarragona”

 

 

 

 

 

Data de l’acord: 13 de desembre de 2022

Òrgan: Junta de Govern

Unitat: ASSITÈNCIA SEC. INTERV. EN L’ÀMBIT DE LA COOP. I LES SUBV.

Ref: IGS/nnf

Beneficiari: Ajuntament de Benissanet

Municipi:  Benissanet

Concepte: Espais virtuals oberts

Pressupost actuació: 3.000,00€

Pressupost Elegible:  2.000,00€

% Concedit: 60,54%

Import Concedit:  1.210,85€

Aplicació pressupostària: 2022-1010-4911-76200-01

” Amb la Col·laboració de la Diputació de Tarragona”

 

 

 

 


 

Data de l’acord: 29 de novembre de 2022

Òrgan: Junta de Govern

Unitat: UNITAT DE SUBVENCIONS

Ref: PCR/RCC/MJCM

Beneficiari: Ajuntament de Benissanet

Municipi:  Benissanet

Concepte: Equipament Centre de Dia

Pressupost Elegible:  9.900.00€

% Concedit: 90,00%

Import Concedit:  8.910,00€

Aplicació pressupostària: 2022-2010-330-76210-01

” Amb la Col·laboració de la Diputació de Tarragona”

 

 

 

 

 


 

la Junta de Govern Local del Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre, en data 18/1/2023, acorda:

CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS PER AL REEQUILIBRI TERRITORIAL COMARCAL ALS AJUNTAMENTS DE LA COMARCA QUE NO PODEN SER BENEFICIARIS DE LES SUBVENCIONS ESTATALS AMB DESTINACIÓ A DOTACIONS I INVERSIONS EN INFRAESTRUCTURES LOCALS, CORRESPONENTS A L’ANY 2022. EXPEDIENT 781/2022

Ajuntament de Benissanet

Subvenció de 9.999,69 euros, per al finançament de la inversió consistent en l’actuació següent:

Millora en equipaments i immobles municipals, anualitat 2022.

 

 

 

 

 

 

 


Generalitat de Catalunya

Departament d’Acció Climàtica,

Alimentació i Agenda Rutal

Direcció General de Polítiques

Ambientals i Medi Natural

Subvencions destinades als espais naturals de Catalunya, als hàbitats i espècies, en el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020 ( operacions 04.04.01 i 07.01.01) per a l’any 2022

Subvencions atorgades en base al capítol IV del pressupost disponible i operació PDR 04.04.01 ( BOSSA 1)

Beneficiari: Ajuntament de Benissanet

Municipi:  Benissanet

Pressupost Elegible:  16.350,16€

Puntuació: 16,8

% Ajut: 70,00%

Import otorgat:  11.445,11€

PDR: 43% 4.921,39€

DACC 57% 6.523,72€

 


Data de l’acord: 8 d’octubre de 2022

Òrgan: Junta de Govern

Unitat: UNITAT DE SUBVENCIONS

Ref: RCC/mcav

Beneficiari: Ajuntament de Benissanet

Municipi:  Benissanet

Concepte: Escola de Música curs 2021-2022

Pressupost Elegible:  51.373,04€

% Concedit: 70,00%

Import Concedit:  35.961,13€

 

 

 

 

 

————————————————————————————————————————

Data de l’acord: 20 de setembre de 2022

Òrgan: Junta de Govern

Unitat: ASSITÈNCIA EN MEDI AMBIENT,SALUT PÚB.ENG.MUNIC. I TERRITORI

Ref: JMP/mpr/app

LÍNIA 1-1.2 Piscines

Beneficiari: Ajuntament de Benissanet

Municipi:  Benissanet

Concepte: Línia 1-1.2 Piscines

Pressupost Elegible: 10.193,04€

Pressupost mínim a executar : 8.331,79€

% Concedit: 90,00%

Import Concedit: 7.498,61€


Aquesta actuació compta amb la col·laboració de la Diputació de Tarragona.                             

 

 

 

LÍNIA 2- PROTECCIÓ SALUT PÚBLICA

Beneficiari: Ajuntament de Benissanet

Municipi:  Benissanet

Concepte: Línia 2- Salut

Pressupost Elegible: 6.794,58€

Pressupost mínim a executar : 5.114,96€

% Concedit: 90,00%

Import Concedit: 4.603,46€

Aquesta actuació compta amb la col·laboració de la Diputació de Tarragona. 

 

 

 

 

                           


La Diputació de Tarragona ha atorgat a l’Ajuntament de Benissanet les següents subvencions:

PAM. Actuacions any 2022:

  • Renovació de la xarxa d’aigua potable i implantació de la xarxa de pluvials al sector NORD-OEST (Zona C/ Calvari):                                           123.661,66 €