Data de l’acord: 18/12/2018

Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre

Propòsta de concessió d’ajuts per al reequilibri territorial comarcal als ajuntaments de la comarca que no poden ser beneficiaris de les subvencions estatals amb desticnació a dotacions i inversions en infraestructures locals. Corresponents a l’any 2018.

Atorgar a l’Ajuntament de Benissanet un ajut de 10.000,00€ per al finançament de la inversió consitent en l’actuació següent: Millora en equipaments: substitució del focus del Camp de Futbol, anualitat 2018.

Beneficiari: Ajuntament de Benissanet

Municipi:  Benissanet

L’ACTUACIÓ HA ESTAT FINANÇADA PEL CONSELL COMARCAL DE  LA RIBERA D’EBRE I ANAV.

 

SUBSTITUCIÓ DELS FOCOS AL CAMP DE FUTBOL MUNICIPAL (FASE 1). ANUALITAT 2018

 

 

 

 


Data de l’acord: 30 de novembre de 2018

Òrgan: Junta de Govern

Unitat: ACTUACIONS INTEGRALS AL TERRITORI I COOPERACIÓ

Expedient: 8004330008-2018-0008010

Assumpte:  Concessió de les subvencions del Programa extraordinari d’ajuts per al funcionament de les llars d’infants públiques de titularitat municipal i el primer cicle d’educació infantil a escoles rurals. Curs 2017-2018.

 

Beneficiari: Ajuntament de Benissanet

Municipi:  Benissanet

Concepte: LLAR INFANTS AUBERGE

Pressupost Elegible: 16.450,00€

% Concedit: 100%

Import Concedit: 16.450,00€

Amb el suport de:                             

 

 

 

 

 


Data de l’acord: 13 de juliol de 2018

Òrgan: Junta de Govern

Data Dictament: 6 de juliol de 2018

Dictament de Comissió: Comissió informativa dels Serveis d’Assitència al Ciutadà

Unitat: UNITAT DE SUBVENCIONS

Ref: TMP/jhf
Assumpte:  Concessió de  subvencions als ajuntaments i entitats municipals descentralitzades, amb població fins a 5.000 habitants, per a programes i activitats culturals. Any 2018.

 

Beneficiari: Ajuntament de Benissanet

Municipi:  Benissanet

Concepte: Activitats Culturals 2018

Pressupost Elegible: 30.000,00€

Pressupost mínim a executar: 24.361,55€

% Concedit: 18,00%

Import Concedit: 4.385,08€

Amb el suport de:                             

 

 

 

 

 

———————————————————————————————————-

Data de l’acord: 6 de juliol de 2018
Unitat: Secretaria General
Ref: PSP: csg
Assumpte:  Concessió de  subvencions per actuacions de protecció de la salut pùblica per la millora de la gestió i la qualitat de l’aigua de consum humà. Convocatòria 2018.

Beneficiari: Ajuntament de Benissanet

Municipi:  Benissanet

Concepte: Manteniment

Pressupost Elegible: 5.167,79€

Pressupost mínim a executar: 4.354,38€

% Concedit: 95,00%

Import Concedit: 4.136,66€

Amb el suport de:                             

 

 

 

 

 

 


Servei d’Ocupació de Catalunya.

Programa joves en pràctiques.

ORDRE TSF/115/2018, de 12 de juliol, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades a incentivar la contractació en pràctiques de persones joves beneficiàries del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya.

Contractació d’un tècnic superior en informàtica.

Cofinançat per la iniciativa d’Ocupació Juvenil i el Fons Europeu 2014-2020, amb un cofinançament del 91,89%(11.000€).

Resultat d'imatges de LOGO SOC

Resultat d'imatges de generalitat de catalunya logo

Resultat d'imatges de unió europea fons social europeu logo


 

Data de l’acord: 22/05/2018

Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre

Finançament per l’actuació:  Arranjament i Millora  de camins municipals 2018

Beneficiari: Ajuntament de Benissanet

Municipi:  Benissanet

Concepte:  Condicionament i Millora  del camí de les llenes.

Pressupost: 11.964,70€

Subvenció: 5.409,35€

 

 

 

 


 

Data de l’acord: 9 de març de 2018

Unitat: Secretaria General
Ref.: PSP:csg
Assumpte:  Concessió de subvencions per a la implantació de mesures recollides als plans d’acció d’energia sostenible (PAES) dels ajuntaments adherits al pacte d’alcaldes i alcaldesses.

Beneficiari: Ajuntament de Benissanet

Municipi:  Benissanet

Concepte: Subvenció PAES tipus 5: millora dels tancaments de l’edifici de l’Ajuntament

Pressupost Elegible: 13.509,40€

Pressupost mínim a executar: 11.845,04€

% Concedit: 95,00%

Import Concedit: 11.252,79€

 

 

 


 

Data de l’acord: 13 de juliol de 2018

Unitat: UNITAT DE SUBVENCIONS
Ref: TMP/mcav
Assumpte:  Proposta de concessió de subvencions per a inversions en equipaments municipals d’interès ciutadà i edificis singulars i patrimonials i de valor cultural, Any 2018.

Beneficiari: Ajuntament de Benissanet

Municipi:  Benissanet

Concepte: Pavimentació parc infantil

Pressupost Elegible: 19.148,33€

Pressupost mínim a executar: 5.555,56€

% Concedit: 90,00%

Import Concedit: 5.000,00€

 

 

 


 

Data de l’acord: 21 de setembre de 2018

Unitat: ACTUACIONS INTEGRALS AL TERRITORI I COOPERACIO
Ref: AITC/abg
Assumpte:  Concessió de les subvencions del programa específic d’obres per al sanejament, abastament i distribució d’aigua potable i del programa de modernització d’equipaments informàtics per garantir l’administració electrònica (PEXI) 2018.

Beneficiari: Ajuntament de Benissanet

Municipi:  Benissanet

Concepte: Substitució d’un tram de xarxa d’aigua potable al camí de Móra

Pressupost Elegible: 11.822,82€

% Concedit: 78,04%

Import Concedit: 9.226,37€

——————————————————-

Beneficiari: Ajuntament de Benissanet

Municipi:  Benissanet

Concepte: Ordenadors i pantalles pels serveis municipals

Pressupost Elegible: 2.645,93€

% Concedit: 95,00%

Import Concedit: 2.513,63€


Amb el suport de:         

                  

 

 

 

 

 


Data de l’acord: 19/09/2017

Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre

Finançament per l’actuació:  Arranjament i Millora  de camins municipals 2017

Beneficiari: Ajuntament de Benissanet

Municipi:  Benissanet

Concepte:  Condicionament i Millora  del camí de la Caseta de Masero.

Pressupost: 11.964,70€

Subvenció: 4.966,13€

 

 

 

 


 

Data de l’acord: 27 de juliol de 2018
Unitat: MEDI AMBIENT, SALUT PUBLICA, ENGINYERIA MUNICIPAL I TERRITORI
Ref: MSET/Jmp
Assumpte:  Concessió de subvencions per al finançament de despeses per a la millora de les instal·lacions i equipament dels consultoris mèdics locals. Convocatòria de 2018. Concurrència competitiva.

Beneficiari: Ajuntament de Benissanet

Municipi:  Benissanet

Concepte: Consultoris mèdics

Pressupost Elegible: 4.084,94€

Pressupost mínim a executar: 1.839,45€

% Concedit: 95,00%

Import Concedit: 1.747,47€

Amb el suport de:                             

 


Data de l’acord: 22 de juny de 2018

Unitat: Secretaria General
Ref.: PSP: csg
Assumpte:  Concessió de  subvencions per actuacions de protecció de la salut pública per a la seguretat a zones de bany (platges i piscines). Convocatòria 2018.

Beneficiari: Ajuntament de Benissanet

Municipi:  Benissanet

Concepte: Piscines

Pressupost Elegible: 8.151,21€

Pressupost mínim a executar: 6.460,65€

% Concedit: 95,00%

Import Concedit: 6.137,62€

Amb el suport de:                             

 


Data de l’acord: 16 de juny de 2018

Unitat: Secretaria General
Ref.: PSP: csg
Assumpte:  Concessió de  subvencions a ajuntaments per les activitats de les Escoles de Música de titularitat municipal de la demarcació de Tarragona – curs 2017-2018.

Beneficiari: Ajuntament de Benissanet

Municipi:  Benissanet

Import subvenció: 24.156,80€

Import subvenció sobre dèficit: 420,09€

Import total: 24.576,89€

Amb el suport de:                             

 


Data de l’acord: 20 de juliol de 2018
Unitat: MEDI AMBIENT, SALUT PUBLICA, ENGINYERIA MUNICIPAL I TERRITORI
Ref: MST/abb
Assumpte:  Proposta de concessió de subvencions per actuacions de protecció de la salut pública per a la gestió d’espècies plaga i espècies invasores en espais urbans i periurbans i recollida d’animals domèstics abandonats. Convocatòria de 2018.

Beneficiari: Ajuntament de Benissanet

Municipi:  Benissanet

Concepte: Peridomèstics

Pressupost Elegible: 2.126,85€

Pressupost mínim a excutar: 1.447,96€

% Concedit: 95,00%

Import Concedit: 1.375,56€

——————————————————-

Beneficiari: Ajuntament de Benissanet

Municipi:  Benissanet

Concepte: Plagues

Pressupost Elegible: 1.064,80€

Pressupost mínim a excutar: 724,92€

% Concedit: 95,00%

Import Concedit: 688,67€

Amb el suport de:                             

 


Data de l’acord: 20 de febrer de 2018

Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre

Finançament per l’actuació:  Millora  en equipaments i immobles municipals, anualitat 2017.

Beneficiari: Ajuntament de Benissanet

Municipi:  Benissanet

Concepte: Millora  en equipaments i immobles municipals, anualitat 2017.

Import Concedit: 10.000,00€

 

 


Data de l’acord: 24 de novembre de 2017

Unitat: Secretaria General
Ref: PSP: mce
Assumpte:  Concessió del programa extraordinari de suport als centres del primer cicle d’ educació infantil de titularitat municipal. Curs 2016/  2017.

Beneficiari: Ajuntament de Benissanet

Municipi:  Benissanet

Concepte: Llar infants l’Auberge

Pressupost Elegible: 11.725,00€

% Concedit: 100,00%

Import Concedit: 11. 725,00€

                             

 

 

 

 

 


Data de l’acord: 17 de novembre de 2017
Unitat: Secretaria General
Ref: PSP: mce
Assumpte:  Concessió de  subvencions per actuacions de protecció de la salut pùblica per la millora de la gestió i la qualitat de l’aigua de consum humà. Convocatòria 2017.

Beneficiari: Ajuntament de Benissanet

Municipi:  Benissanet

Concepte: Manteniment

Pressupost Elegible: 2.377,22€

Pressupost mínim a executar: 1.601,53€

% Concedit: 95,00%

Import Concedit: 1.521,46€

Amb el suport de:                             

 


Data de l’acord: 21 de juliol de 2017

Unitat: Secretaria General
Ref: PSP: nmb
Assumpte:  Concessió de  subvencions per a la realització de programes i activitats culturals ( Ajuntaments, EMD i ens dependents de la demarcació de Tarragona de fins a 5.000 habitants) . Convocatòria 2017.

Beneficiari: Ajuntament de Benissanet

Municipi:  Benissanet

Concepte: activitats culturals i populars

Pressupost Elegible: 18.000,00€

Pressupost mínim a executar: 7.437,11€

% Concedit: 33,03%

Import Concedit: 2.233,37€

Amb el suport de:                             

 


 

Data de l’acord: 3 de novembre de 2017
Unitat: Secretaria General
Ref: PSP: rjq
Assumpte:  Concessió de  subvencions per actuacions de protecció de la salut pùblica per la seguretat a zones de bany ( platges i piscines) . Convocatòria 2017.

Beneficiari: Ajuntament de Benissanet

Municipi:  Benissanet

Concepte: Piscines

Pressupost presentat: 7.948,20€

Pressupost Elegible: 7.505,94€

Pressupost mínim a executar: 7.186,94€

% Concedit: 95,00%

Import Concedit: 6.827,59€

Observacions: Rentaulls, no es té en compte per no ser una actuació subvencionable.

Amb el suport de:                             

 


 

Data de l’acord: 17 de novembre de 2017
Unitat: Secretaria General
Ref: PSP: mce
Assumpte:  Concessió de subvencions per actuacions de la protecció de la salut pública per a la gestió d’espècies plaga i espècies invasores en espais urbans i periurbans i recollida d’animals domèstics abandonats. Convocatòria 2017.

Beneficiari: Ajuntament de Benissanet

Municipi:  Benissanet

Concepte: Peridomèstics

Pressupost Elegible: 2.104,80€

Pressupost mínim a executar: 1.232,57€

% Concedit: 95,00%

Import Concedit: 1.170,94€

Amb el suport de:                             

 


 

Data de l’acord: 3 de novembre de 2017

Unitat: Secretaria General
Ref: PSP: rjq
Assumpte:  Concessió de subvencions per al finançament de despeses per la millora de les instal·lacions i equipaments dels consultoris mèdics locals. Convocatòria 2017.

Beneficiari: Ajuntament de Benissanet

Municipi:  Benissanet

Concepte: Consultoris Mèdics

Pressupost Elegible: 1.523,76€

Pressupost mínim a executar: 952,20€

% Concedit: 95,00%%

Import Concedit: 904,59€

Amb el suport de:                             

 


 

Data de l’acord: 19 de juliol de 2017
PATRONAT DE TURISME
Ref: MJB/acp
Assumpte:  Acord de de les  subvencions per a la realització d’accions de difusió dels productes agroalimentaris i artesans de qualitat, convocatòria 2017.

Beneficiari: Ajuntament de Benissanet

Municipi:  Benissanet

Concepte: 11 ena Fira de l’Auberge

Pressupost Elegible: 2.500€

% Concedit: 27,33%

Import Concedit: 683,22€

Amb el suport de:                             

 


 

Data de l’acord: 21 de juliol de 2017

Unitat: Secretaria General
Ref: PSP: nmb
Assumpte: Concessió i Desestimació de subvencions a ajuntaments per les activitats de les escoles de música de titularitat municipal de la demarcació de Tarragona- Curs 2016-2017.

Beneficiari: Ajuntament de Benissanet

Municipi:  Benissanet

Concepte: Escola Municipal de Música

Pressupost Elegible: 46.803,57€

% Concedit: 52,57%

Import Concedit: 24.603,90€

Amb el suport de: 

 


 

Data de l’acord: 21 de juliol de 2017

Unitat: Secretaria General
Ref: PSP: nmb
Assumpte: Concessió i Desestimació de subvencions per a la gestió i funcionament dels equipaments municipals d’interès ciutadà i d’edificis singulars i patrimonials i de valor cultural, convocatòria 2017.

Beneficiari: Ajuntament de Benissanet

Municipi:  Benissanet

Concepte: Telecentre/Biblioteca

Pressupost Elegible: 4.747,68€

Pressupost mínim a executar: 2.409,00€

% Concedit: 90,00%

Import Concedit: 2.168,10€

Amb el suport de: 

 


 

Data de l’acord: 21 de juliol de 2017

Unitat: Secretaria General
Ref: PSP: nmb
Assumpte: Concessió i Desestimació de subvencions per a inversions en equipaments municipals d’interès ciutadà i d’edificis singulars i patrimonials i de valor cultural, convocatòria 2017.

Beneficiari: Ajuntament de Benissanet

Municipi:  Benissanet

Concepte: Adquisició de béns mobles per diversos

Pressupost Elegible: 10.302,49€

Pressupost mínim a executar: 4.983,89€

% Concedit: 90,00%

Import Concedit: 4.485,50€

Amb el suport de: