La Diputació de Tarragona ha atorgat a l’Ajuntament de Benissanet les següents subvencions:

PAM. Actuacions any 2022:

  • Renovació de la xarxa d’aigua potable i implantació de la xarxa de

pluvials al sector NORD-OEST (Zona C/ Calvari):                                           123.661,66 €

 

 

 

 

 

 

 


Data de l’acord: 21 de desembre de 2021

Òrgan: Junta de Govern

Unitat: ASSITÈNCIA EN MEDI AMBIENT,SALUT PÚB.ENG.MUNIC. I TERRITORI

Ref: JMP/mpr/mcp

LÍNIA 2- PROTECCIÓ SALUT PÚBLICA

Beneficiari: Ajuntament de Benissanet

Municipi:  Benissanet

Concepte: Línia 2- Protecció salut pública

Pressupost Elegible: 10.628,00€

Pressupost mínim a executar : 7.695,73€

% Concedit: 95,00%

Import Concedit: 7.310,95€


Amb el suport de:                             

 

 

 

 

 


Data de l’acord: 21 de desembre de 2021

Òrgan: Junta de Govern

Unitat: ASSITÈNCIA EN MEDI AMBIENT,SALUT PÚB.ENG.MUNIC. I TERRITORI

Ref: JMP/mpr/mcp

LÍNIA 1-1.2 PISCINES

Beneficiari: Ajuntament de Benissanet

Municipi:  Benissanet

Concepte: Línia 1 – 1.2 Piscines

Pressupost Elegible: 9.589,25€

Pressupost mínim a executar : 8.333,06€

% Concedit: 95,00%

Import Concedit: 7.916,41€


Amb el suport de:                             

 

 

 

 

 


Junta de govern  local : 23/11/2021

Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre

Atorgament de subvencions  millora en equipaments i inmobles, anualitat 2021.

Beneficiari: Ajuntament de Benissanet

Municipi:  Benissanet

Subvenció: 10.000€

Amb el suport de:

 

          

 

 

 

 

 


 

Data de l’acord: 19 d’octubre de 2021

Òrgan: Junta de Govern

Unitat: Unitat de Subvencions

Ref: TMP/mcav

Beneficiari: Ajuntament de Benissanet

Municipi:  Benissanet

Concepte: Escola Municipal de Música, curs 2020-2021

Pressupost Elegible: 105.005,94€

% Concedit: 37,02%

Import Concedit: 38.876,46€


Amb el suport de:                             

 

 

 

 

 


Data de l’acord: 26 d’octubre de 2021

Òrgan: Junta de Govern

Ref: AITC/abg

Beneficiari: Ajuntament de Benissanet

Municipi:  Benissanet

Concepte: Fuites d’aigua del Dipòsit Municipal

Pressupost Elegible: 12.338,07€

Pressupost Mínim a Executar: 14.929,06€

% Concedit: 95,00%

Import Concedit: 11.721,16€

Aplicació pressupostària: 2021-1010-942-76200-01

S’ha descomptat de l’import del pressupost de l’actuació l’IVA deduïble de l’actuació per import de 2.590,99€


Amb el suport de:                             

 

 

 

 

 


Subvenció a través de l’e-catàleg de la Diputació de Tarragona

Beneficiari: Ajuntament de Benissanet

Municipi:  Benissanet

Concepte: Orquestra Metropol

Pressupost Elegible: 12.000€

Import reservat per e-catàleg de la Diputació de Tarragona: 8.422€


Amb el suport de:                             

 

 

 

 

 Data de l’acord: 23 de març de 2021

Òrgan: Junta de Govern

Delegació: Decret de Presidència núm: 2019-0003370 de 14 d’agost 2019

Ref: IGS/nnf

Beneficiari: Ajuntament de Benissanet

Municipi:  Benissanet

Concepte: Llar d’infants ” L’Auberge” Correspon al curs 2019/2020

Pressupost Elegible: 7.962,50€

% Concedit: 100,00%

Import Concedit: 7.962,50€


Amb el suport de:                             

 

 

 

 

 


Data de l’acord: 17 de novembre de 2020

Òrgan: Junta de Govern

Unitat: UNITAT DE SUBVENCIONS

Ref: TMP/mcav

Beneficiari: Ajuntament de Benissanet

Municipi:  Benissanet

Concepte: Activitats Educatives

Pressupost Elegible: 10.000,00€

% Concedit: 100,00%

Import Concedit: 10.000,00€

Aplicació  Pressupostària: 2020-2010-320-46209-01
Amb el suport de:                             

 

 

 

 

 

 


 

Data de l’acord: 1 de desembre de 2020

Òrgan: Junta de Govern

Unitat: UNITAT DE SUBVENCIONS

Ref: TMP/mcav

Beneficiari: Ajuntament de Benissanet

Municipi:  Benissanet

Concepte: Escola de Música Municipal

Pressupost Elegible: 116.522,83€

% Concedit: 38,00%

Import Concedit: 44.281,20€


Amb el suport de:                             

 

 

 

 

 

 


Junta de govern  local : 17/11/2020

Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre

Atorgament de subvencions  millora en equipaments i inmobles, anualitat 2020.

Beneficiari: Ajuntament de Benissanet

Municipi:  Benissanet

Subvenció: 9.359,71€

Amb el suport de:

 

          

 

 

 

 

———————————————————————————————————————————————————————————-

Data de l’acord: 3 de novembre de 2020

Òrgan: Junta de Govern

Unitat: Medi Ambient, Salut pública, Enginyeria Municipal i Territori

Ref: JMP/mpr/mcp

Beneficiari: Ajuntament de Benissanet

Municipi:  Benissanet

Concepte: Aigua

Pressupost Elegible: 2.377,32 €

Pressupost mínim a executar: 2.155,28€

% Concedit: 95,00%

Import Concedit: 2.047,51 


Amb el suport de:                             

 

 

 

 

 

—————————————————————————————————————————-

Data de l’acord: 24 de novembre de 2020

Òrgan: Junta de Govern

Unitat: Medi Ambient, Salut pública, Enginyeria Municipal i Territori

Ref: JMP/mpr/mcp

 

Beneficiari: Ajuntament de Benissanet

Municipi:  Benissanet

Concepte: Tipus 1. Reducció d’espècies plaga

Pressupost Elegible: 2.160,73€

Pressupost mínim a executar: 962,17€

% Concedit: 95,00%

Import Concedit: 914,06€

Amb el suport de:    

 

 

 

 

 

Beneficiari: Ajuntament de Benissanet

Municipi:  Benissanet

Concepte: Tipus 2. Reducció de mosquits , mosca i vespa asiàtica

Pressupost Elegible: 1.064,80€

Pressupost mínim a executar: 474,16€

% Concedit: 95,00%

Import Concedit: 450,45€


Amb el suport de:                             

 

 

 

 

 

——————————————————————————————————————————————————————-

Data de l’acord: 27 d’octubre de 2020

Òrgan: Junta de Govern

Unitat: Medi Ambient, Salut pública, Enginyeria Municipal i Territori

Ref: JMP/saa/mpr

Beneficiari: Ajuntament de Benissanet

Municipi:  Benissanet

Concepte: COVID Salut Pública

Pressupost Elegible: 17.669,38€

% Concedit: 89,24%

Import Concedit: 15.767,38€

Amb el suport de:  

 

 

 

 

 


Data de l’acord: 16 de juny de 2020

Òrgan: Junta de Govern

Unitat: Actuacions integrals al territori i cooperació

Ref: IGS

Beneficiari: Ajuntament de Benissanet

Municipi:  Benissanet

Concepte: Llar d’infants ” l’Auberge”

Pressupost Elegible: 58.372,81€

% Concedit: 24,13%

Import Concedit: 14.087,50€

Amb el suport de:                             

 

 

 

 

 

————————————————————————————————————————————————————-

Número expedient: 8004330008-2019-0005835

Assumpte: Proposta de concessió de suvbencions per a inversions en equipaments municipals d’interès ciutadà i edificis singulars o patrimonials i de valor cultural. Convocatòria 2019.

Beneficiari: Ajuntament de Benissanet

Municipi:  Benissanet

Concepte: Adquisició de béns mobles per a equipaments municipals

Pressupost Elegible: 1.386,30

Pressupost mínim a executar : 1.333,33€

% Concedit: 90%

Import Concedit: 1.200€

Amb el suport de:                             

 

 

 

 

 

—————————————————————————————————————————————————–

Junta de govern  local : 17/12/2019

Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre

Atorgament de subvencions  millora en equipaments i inmobles, anualitat 2019.

Beneficiari: Ajuntament de Benissanet

Municipi:  Benissanet

Subvenció: 10.000,00€

Amb el suport de:

 

          

 

 

 

 

————————————————————————————————————————————————————

Data de l’acord: 25 /10 /2019

Número expedient: PT/SBV_2/2019

Òrgan competent: Consell Rector de l’organisme Autònom Patronat de Turisme

Assumpte: Acord de concessió de suvbencions per a la realització d’accions de difusió de productes agroalimentaris i artesans de qualitat, any 2019.

Beneficiari: Ajuntament de Benissanet

Municipi:  Benissanet

Concepte: 13 Fira de l’auberge

Pressupost total: 3.500

Pressupost suvbencionable:  2500€

% Concedit: 36,31%

Import Concedit: 907,83€

Amb el suport de:                             

 

 

 

 

 

———————————————————————————————————————————————————–

Data de l’acord: 14 de juny de 2019

Òrgan: Junta de Govern

Unitat: UNITAT DE SUBVENCIONS

Ref: TMP/jhf

Proposta de concessió i desestimació de subvencions per a programes d’activitats culturals dels ajuntaments fins a 5000 habitants. Convocatòria 2019.

Beneficiari: Ajuntament de Benissanet

Municipi:  Benissanet

Concepte: Activitats culturals, anuals, 2019

Pressupost Elegible: 30.500

Pressupost mínim a executar:  25.229,60€

% Concedit: 18%

Import Concedit: 4.541,13€

Amb el suport de:                             

 

 

 

 

 

——————————————————————————————————————————————————————-

Data de l’acord: 17 de desembre de 2019

Òrgan: Junta de Govern

Unitat: ACTUACIONS INTEGRALS AL TERRITORI I COOPERACIÓ

Ref: AITC/abg

Expedient: 8004330008-2019-0002042

 

Concessió de les subvencions per restablir els béns i serveis municipals afectats per fenòmens meteorològics exepcionals 2019.

 

 

Beneficiari: Ajuntament de Benissanet

Municipi:  Benissanet

Concepte: Tram xarxa l’enllumenat afectada per ventada

Pressupost Elegible: 4.690,32

Pressupost mínim a executar:  4.690,32€

% Concedit: 95%

Import Concedit: 4.455,80€

Amb el suport de:                             

 

 

 

 

 

———————————————————————————————————————————————————————

Data de l’acord: 1 d’octubre de 2019

Òrgan: Junta de Govern

Unitat: MEDI AMBIENT, SALUT PÚBLICA, ENGINYERIA MUNICIPAL I TERRITORI

Ref: JMP/mcp

Expedient: 8004330008-2019-0001723

Subvenció PLAGUES I PERIDOMÈSTICS

Beneficiari: Ajuntament de Benissanet

Municipi:  Benissanet

Concepte: Plagues

Pressupost Elegible: 1.064,80

Pressupost mínim a executar:  683,71€

% Concedit: 95%

Import Concedit: 649,52€

Amb el suport de:                             

 

 

 

 

 

Beneficiari: Ajuntament de Benissanet

Municipi:  Benissanet

Concepte: Peridomèstics

Pressupost Elegible: 2.126,85

Pressupost mínim a executar:  1.365,65€

% Concedit: 95%

Import Concedit: 1297,37€

Amb el suport de:                             

 

 

 

 

 


Data de l’acord: 18/06/2019

Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre

Atorgament de subvencions en el marc del programa d’Arranjament i millora de camins municipals, anualitat 2019.

Beneficiari: Ajuntament de Benissanet

Municipi:  Benissanet

Actuació: Condicionament i millora de diversos camins municipals

Pressupost: 17.987,23€

Subvenció: 4.966,09€

Amb el suport de:

          

 

 

                   


Data de l’acord: 25/10/2019

Òrgan competent : Consell Rector de l’Organisme Autònom Patronat de Turisme

Expedient: PT/SUBV_2/2019

Patronat de Turisme: MJB/acp

 

Acord de concessió de subvencions per ala realització d’accions de difusió de productes agroalimentaris i artesans de qualitat, any 2019.

 

Beneficiari: Ajuntament de Benissanet

Municipi:  Benissanet

Concepte: 13ª Fira de l’Auberge

Pressupost Total: 3.500,00€

Pressupost subvencionable:  2.500,00€

% Concedit: 36,31%

Import Concedit: 907,83€

Amb el suport de:                             

 

 


 

Data de l’acord: 22 de març 2019

Òrgan competent : President/a

Expedient: 8004330008-2019-0001137

Ref: JMP/mcp

 

Concessió de subvencions destinades al finançament d’actuacions de vigilància dels usuaris de les platges i piscines i fer complir les normes de seguretat del seu ús, convocatòria 2019. Concurrència competitiva.

 

Beneficiari: Ajuntament de Benissanet

Municipi:  Benissanet

Concepte: Piscines

Pressupost Elegible:  8.280,00€

Pressupost mínim a executar:  7.136,53€

% Concedit: 95,00%

Import Concedit: 6.779,71€

Amb el suport de:                             

 

 

 

 

 

——————————————————————————————————————————————————-

Data de l’acord: 14 de juny de 2019

Òrgan: Junta de Govern

Unitat: UNITAT DE SUBVENCIONS

Ref: TMP/mcav

Proposta de concessió de subvencions a ajuntaments de la demarcació de Tarragona per a les activitats de les Escoles de Música de titularitat municipal. Curs 2018-2019

Beneficiari: Ajuntament de Benissanet

Municipi:  Benissanet

Concepte: Escola de Música Municipal

Pressupost Elegible: 120.665,70€

% Concedit: 25,60%

Import Concedit: 30.895,16€

Amb el suport de:                             

 

 

 

 

———————————————————————————————————