Data de l’acord: 18/06/2019

Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre

Atorgament de subvencions en el marc del programa d’Arranjament i millora de camins municipals, anualitat 2019.

Beneficiari: Ajuntament de Benissanet

Municipi:  Benissanet

Actuació: Condicionament i millora de diversos camins municipals

Pressupost: 17.987,23€

Subvenció: 4.966,09€

Amb el suport de:

          

 

 

                   


Data de l’acord: 25/10/2019

Òrgan competent : Consell Rector de l’Organisme Autònom Patronat de Turisme

Expedient: PT/SUBV_2/2019

Patronat de Turisme: MJB/acp

 

Acord de concessió de subvencions per ala realització d’accions de difusió de productes agroalimentaris i artesans de qualitat, any 2019.

 

Beneficiari: Ajuntament de Benissanet

Municipi:  Benissanet

Concepte: 13ª Fira de l’Auberge

Pressupost Total: 3.500,00€

Pressupost subvencionable:  2.500,00€

% Concedit: 36,31%

Import Concedit: 907,83€

Amb el suport de:                             

 

 


 

Data de l’acord: 22 de març 2019

Òrgan competent : President/a

Expedient: 8004330008-2019-0001137

Ref: JMP/mcp

 

Concessió de subvencions destinades al finançament d’actuacions de vigilància dels usuaris de les platges i piscines i fer complir les normes de seguretat del seu ús, convocatòria 2019. Concurrència competitiva.

 

Beneficiari: Ajuntament de Benissanet

Municipi:  Benissanet

Concepte: Piscines

Pressupost Elegible:  8.280,00€

Pressupost mínim a executar:  7.136,53€

% Concedit: 95,00%

Import Concedit: 6.779,71€

Amb el suport de:                             

 

 

 

 

 

——————————————————————————————————————————————————-

Data de l’acord: 14 de juny de 2019

Òrgan: Junta de Govern

Unitat: UNITAT DE SUBVENCIONS

Ref: TMP/mcav

Proposta de concessió de subvencions a ajuntaments de la demarcació de Tarragona per a les activitats de les Escoles de Música de titularitat municipal. Curs 2018-2019

Beneficiari: Ajuntament de Benissanet

Municipi:  Benissanet

Concepte: Escola de Música Municipal

Pressupost Elegible: 120.665,70€

% Concedit: 25,60%

Import Concedit: 30.895,16€

Amb el suport de:                             

 

 

 

 

———————————————————————————————————