Data de l’acord: 20 de setembre de 2022

Òrgan: Junta de Govern

Unitat: ASSITÈNCIA EN MEDI AMBIENT,SALUT PÚB.ENG.MUNIC. I TERRITORI

Ref: JMP/mpr/app

LÍNIA 1-1.2 Piscines

Beneficiari: Ajuntament de Benissanet

Municipi:  Benissanet

Concepte: Línia 1-1.2 Piscines

Pressupost Elegible: 10.193,04€

Pressupost mínim a executar : 8.331,79€

% Concedit: 90,00%

Import Concedit: 7.498,61€


Amb el suport de:                             

 

 

 

LÍNIA 2- PROTECCIÓ SALUT PÚBLICA

Beneficiari: Ajuntament de Benissanet

Municipi:  Benissanet

Concepte: Línia 2- Salut

Pressupost Elegible: 6.794,58€

Pressupost mínim a executar : 5.114,96€

% Concedit: 90,00%

Import Concedit: 4.603,46€


Amb el suport de: 

 

 

 

 

 

                           


La Diputació de Tarragona ha atorgat a l’Ajuntament de Benissanet les següents subvencions:

PAM. Actuacions any 2022:

  • Renovació de la xarxa d’aigua potable i implantació de la xarxa de pluvials al sector NORD-OEST (Zona C/ Calvari):                                           123.661,66 €