Què és un canal de denúncia?

Els canals de denúncia són eines utilitzades dins de les institucions públiques per informar sobre actes o comportaments que podrien implicar una violació de les normes preventives de conflicte d’interessos dels funcionaris públics. Aquests canals tenen com a objectiu proporcionar l’anonimat tant per a treballadors públics com per als ciutadans que vulguin informar de manera honesta sobre possibles situacions de conflicte d’interessos o de presumpta corrupció.

Les accions oficials dels òrgans de control existents, siguin interns o externs, no sempre són suficients per conèixer situacions, especialment en casos greus. Des d’una perspectiva pragmàtica, és important reconèixer que en algunes ocasions, és necessari confiar en el coneixement que només algunes persones internes o conegudes tenen sobre els fets que causen conflictes d’interessos.

A diferència dels mecanismes de comunicació existents o les denúncies dirigides als òrgans competents, els canals interns de denúncia afavoreixen la confidencialitat i la protecció de la persona que informa, facilitant la revelació de situacions que, d’altra manera, romandrien ocultes, sovint per por a represàlies. Aquestes comunicacions poden ser alertes vàlides i han de desencadenar mecanismes de protecció i investigació de la informació revelada.

Contingut relacionat:

Aprovació de la instrucció de funcionament del sistema intern d’informació

Desginació de l’organ responsable del canal intern d’informació