Ordenança del registre electrònic
Ordenança del règim de comunicació prèvia de les activitats innòcues
Ordenança municipal núm. 25 per a la gestió dels residus de la construcció
Ordenança de civisme, convivència ciutadana, protecció del medi i ús de la via i espais públics
Ordenances fiscals per a l'any 2024
Ordenances fiscals per a l'any 2022
Ordenances fiscals per a l'any 2021
Ordenances fiscals per a l'any 2020