CONSTITUCIÓ DE LA BORSA DE TREBALL DE PEÓ DE LA BRIGADA MUNICIPAL. GRUP AP.