Atès les bases especifiques reguladores del PAM 2017, aprovades per la Diputació de Tarragona, l’Ajuntament de Benissanet va sol·licitar una subvenció per a l’actuació següent:

Convocatòria: PAM 2017

Nom de l’actuació: Renovació xarxa d’aigua 2a fase i xarxa de pluvials

Cost adjudicat:                                            196.000,00 € IVA inclòs

161.983,47 € sense IVA

Subvenció Diputació de Tarragona:        153.884,30 €