Partit

Núria Morera Pedrola

Posició: Alcaldessa. Regidoria de Serveis Municipals i Economia/Hisenda
Carrec:

Trajectòria Professional

Retribucions

Periode Retribució bruta
Any X X €