Notícies

RSS
 • 30/04/2014

  PLEC DE CONDICIONS DE LA CONCESSIÓ DE L'EXPLOTACIÓ DEL BAR DE LES PISCINES MUNICIPALS DE BENISSANET-2014

 • 2013-11-06 14:09:48

  SUVBENCIONS DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

  AJUNTAMENT DE BENISSANET

   

  Municipi: Benissanet

  Concepte: PAM 2013-2016: Any 2013. Adquisició d’un local per destinar-lo a magatzem municipal: C/ Amportells, 12

  Pressupost Elegible: 54.000 €

  Percentatge concedit: 90%

  Import concedit: 48.600 €

  Data de l’acord: Acord de Ple del dia 27 de setembre de 2013

   

  AJUNTAMENT DE BENISSANETMUNICIPI: BENISSANET
  CONCEPTE: MANTENIMENT I FUNCIONAMENT EN EQUIPAMENTS MUNICIPALS D'INTERÈS CIUTADÀ,CONVOCATÒRIA 2013. CENTRE CULTURAL ARTUR BLADÉ I DESUMVILA
  PRESSUPOST ELEGIGLE: 3.333,34EUROS
  PERCENTATGE CONCEDIT: 90,00%
  IMPORT CONCEDIT:
  3.000,00EUROS
  DATA DE L'ACORD: 5 DE JULIOL DE 2013
  UNITAT: SECRETARIA GENERAL

   

  AJUNTAMENT DE BENISSANETMUNICIPI: BENISSANET
  CONCEPTE:
  DESPESA CORRENT 2013 (PAM)
  PRESSUPOST ELEGIGLE:
  38.832,55EUROS
  PERCENTATGE CONCEDIT:
  100%
  IMPORT CONCEDIT:
  38.832,55 EUROS
  PROJECTE:
  201311003
  PARTIDA:
  2013-1010-942-46200-01
  DATA DE L'ACORD:
  27 DE SETEMBRE DE 2013
  UNITAT:
  SECRETARIA GENERAL
   


   

  AJUNTAMENT DE BENISSANET
  MUNICIPI:
  BENISSANET
  CONCEPTE:
  LLAR D'INFANTS MUNICIPAL DE BENISSANET
  PRESSUPOST ELEGIGLE: 19.2501,00 EUROS
  PERCENTATGE CONCEDIT:

  IMPORT CONCEDIT:
  13.212,50 EUROS
  PROJECTE:
  201311002
  PARTIDA:
  2013-1010-943-46200-01
  DATA DE L'ACORD:
  20 DE DESEMBRE DE 2013
  UNITAT:
  SECRETARIA GENERAL
  REF:
  PSP: nnf  AJUNTAMENT DE BENISSANET
  MUNICIPI:
  BENISSANET
  CONCEPTE:
  SUBVENCIÓ EXC. 2013 B 2selc. REPARACIÓ EQUIPAMENT.
  PRESSUPOST ELEGIGLE:
  3951,86 EUROS
  PERCENTATGE CONCEDIT:
  80 %
  IMPORT CONCEDIT: 
  3.161,49EUROS
  PROJECTE:
  2013-110/02
  PARTIDA:
  2013-1010-942-46201-01
  DATA DE L'ACORD:
  20 DE DESEMBRE 2013
  UNITAT:
  SECRETARIA GENERAL
  REF:
  PSP: nnf
  AJUNTAMENT DE BENISSANET

  MUNICIPI:
  BENISSANET
  CONCEPTE:
  SUBVENCIÓ INTERESOS PRÉSTECS 2013
  PRESSUPOST ELEGIGLE:
  628,88 EUROS
  PERCENTATGE CONCEDIT:
    100%
  IMPORT CONCEDIT: 
  628,88 EUROS
  PROJECTE:
  201311002
  PARTIDA:
  2013-1010-942-46202-01
  DATA DE L'ACORD:
  22 de febrer 2013
  REF: AITC/ppr


  AJUNTAMENT DE BENISSANET
  MUNICIPI:
  BENISSANET
  CONCEPTE:
  PROTECCIO SP AIGUA CONSUM HUMÀ
  PRESSUPOST ELEGIGLE:
  2.495,75 EUROS
  PERCENTATGE CONCEDIT:
  79,59 %
  IMPORT CONCEDIT: 
  1.986,30EUROS
  PROJECTE:
  2013-190-04
  PARTIDA:
  2013-1200-313-46213-01
  DATA DE L'ACORD:
  28 DE JUNY DE 2013
  UNITAT:
  SECRETARIA GENERAL
  REF: PSP: nnf


  AJUNTAMENT DE BENISSANET

  MUNICIPI:
  BENISSANET
  CONCEPTE:
  LLAR D'INFANTS MUNICIPAL DE BENISSANET
  PRESSUPOST ELEGIGLE: 19.2501,00 EUROS
  PERCENTATGE CONCEDIT:

  IMPORT CONCEDIT:
  13.212,50 EUROS
  PROJECTE:
  201311002
  PARTIDA:
  2013-1010-943-46200-01
  DATA DE L'ACORD:
  20 DE DESEMBRE DE 2013
  UNITAT:
  SECRETARIA GENERAL
  REF:
  PSP: nnf

  AJUNTAMENT DE BENISSANET
  MUNICIPI:
  BENISSANET
  CONCEPTE:
  ESCOLES DE MÚSICA, ACTIVITATS DE L'ESCOLA MÚSICA.
  PRESSUPOST ELEGIGLE:
  86.097,51EUROS
  PERCENTATGE CONCEDIT:
  19,36 %
  IMPORT CONCEDIT:
  16.667,24 EUROS
  PROJECTE:
  2013-201/01
  PARTIDA:
  2013-2010-334-46210-01
  DATA DE L'ACORD:
  15 DE NOVEMBRE DE 2013
  UNITAT:
  SECRETARIA GENERAL
  REF:
  PSP: nnf


  AJUNTAMENT DE BENISSANET
  MUNICIPI:
  BENISSANET
  CONCEPTE:
  CONSULTORIS MÈDICS LOCALS
  PRESSUPOST ELEGIGLE:
  1.125,25EUROS
  PERCENTATGE CONCEDIT:
  90%
  IMPORT CONCEDIT:
  1.012,73 EUROS
  PROJECTE:
  2013-190/04
  PARTIDA:
  2013-1200-313-46212-01
  DATA DE L'ACORD:
  26 DE JULIOL DE 2013
  UNITAT:
  SECRETARIA GENERAL
  REF:
  PSP: nnf