Reglament regulador de règim intern del centre de serveis per la gent gran
Reglament municipal d'ús de les Tecnologies de la Informació i les Comunicacions (TIC)
Reglament regulador del Registre municipal de parelles de fet
Reglament regulador de la biblioteca municipal i telecentre
Reglament de gestió del telecentre
Reglament de règim intern de la Llar d'Infants l'Auberge
Reglament municipal de la seu electrònica
Reglament de la concessió de llicències per a la utilització temporal de diverses dependències municipals
Reglament regulador del cementiri municipal