Actualment tenim aquests anuncis en exposició

Modificació Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Benissanet: SUD-S8 A: Reducció de l’àmbit del sector industrial S8 A Emportells I a la parcel•la 104, polígon 1 del TM de Benissanet i classificació de la resta de sòl de sector com a no urbanitzable.

Publicat el 24-01-2020

Modificació Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Benissanet: SUD-S8 A: Reducció de l’àmbit del sector industrial S8 A Emportells I a la parcel•la 104, polígon 1 del TM de Benissanet i classificació de la resta de sòl de sector com a no urbanitzable: Desembre 2019

PRESSUPOST GENERAL 2020

Publicat el 10-01-2020

APROVACIÓ INICIAL DEL PRESSUPOST PER L'EXERCICI DE 2020

MODIFICACIÓ PUNTUAL SECTOR SUD-S8 A

Publicat el 10-01-2020

APROVACIÓ INICIAL MODIFICACIÓ PUNTUAL SECTOR SUD-S8 A

ANAR AL E-TAULER PER MER INFORMACIÓ