Actualment tenim aquests anuncis en exposició

ANUNCI D’ESTABLIMENT RÈGIM DE DEDICACIONS I RETRIBUCIONS CÀRRECS ELECTES.

Publicat el 18-09-2023

ANUNCI D’ESTABLIMENT RÈGIM DE DEDICACIONS I RETRIBUCIONS CÀRRECS ELECTES.

ANUNCI DE LA DESIGNACIÓ DELS TINENTS D’ALCALDIA.

Publicat el 18-09-2023

ANUNCI DE LA DESIGNACIÓ DELS TINENTS D’ALCALDIA.

ANUNCI MODIFICACIÓ PRESSUPOSTARIA.

Publicat el 18-09-2023

ANUNCI MODIFICACIÓ PRESSUPOSTARIA.

ANUNCI MEMBRES DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL.

Publicat el 18-09-2023

ANUNCI MEMBRES DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL.

DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES DE L'ALCALDIA EN FAVOR DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL.

Publicat el 18-09-2023

DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES DE L'ALCALDIA EN FAVOR DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL.

ANUNCI PRESSA POSSESSIÓ ALCADESSA DE L'AJUNTAMENT DE BENISSANET.

Publicat el 18-09-2023

ANUNCI PRESSA POSSESSIÓ ALCADESSA DE L'AJUNTAMENT DE BENISSANET.

APROVACIÓ DE LA LLISTA DEFINITIVA DE PERSONES ADMESES I EXCLOSES, NOMENAMENT DE TRIBUNAL I DATA DE LA PROVA.

Publicat el 18-09-2023

APROVACIÓ DE LA LLISTA DEFINITIVA DE PERSONES ADMESES I EXCLOSES, NOMENAMENT DE TRIBUNAL I DATA DE LA PROVA.

LA COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES D’AQUESTA CORPORACIÓ HA INFORMAT FAVORABLEMENT EL COMPTE GENERAL DEL PRESSUPOST DE L’EXERCICI 2022.

Publicat el 14-09-2023

LA COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES D’AQUESTA CORPORACIÓ HA INFORMAT FAVORABLEMENT EL COMPTE GENERAL DEL PRESSUPOST DE L’EXERCICI 2022.

CONSTITUCIÓ CONSELL COMARCAL RIBERA D'EBRE.

Publicat el 06-09-2023

CONSTITUCIÓ CONSELL COMARCAL RIBERA D'EBRE.

ANUNCI DE COBRAMENT RELATIU ALS REBUTS DE L’IAE 2023.

Publicat el 08-06-2023

ANUNCI DE COBRAMENT RELATIU ALS REBUTS DE L’IAE 2023.

Llista definitiva candidatos a jurado

Publicat el 01-02-2021

Llista definitiva candidatos a jurado

ANAR AL E-TAULER PER MER INFORMACIÓ