Actualment tenim aquests anuncis en exposició

Expedient Suplement de crèdit

Publicat el 10-06-2019

Aprovació inicial de l'expedient de suplement de crèdit finançat amb romanent de tresoreria per a despeses generals, núm. 6/2019

Modificació Ordenança LLar Infants

Publicat el 10-06-2019

Aprovació inicial Modificació de l'ordenança fiscal núm. 24 Reguladora de la taxa per la prestació del Servei de la LLar d'Infants de Benissanet

BAIXA INSCRIPCIO INDEGUDA

Publicat el 10-06-2019

Expedient per a donar de Baixa per inscripció indeguda a les persones que figuren empadronades al padrò municipal sense tenir residencia efectiva al municipi

JURAT POPULAR

Publicat el 21-01-2019

LLISTA DEFINITIVA DE CANDIDATS AL JURAT POPULAR DE L'AJUNTAMENT DE BENISSANET PELS ANYS 2019/2020

ANAR AL E-TAULER PER MER INFORMACIÓ