Actualment tenim aquests anuncis en exposició

MODIFICACIÓ DE L’OFERTA PÚBLICA D’OCUPACIÓ PER A L’ESTABILITZACIÓ DE L’OCUPACIÓ TEMPORAL PER ADEQUAR-LA A LA LLEI 20/2021, DE 28 DE DESEMBRE, DE MESURES URGENTS PER A LA REDUCCIÓ DE LA TEMPORALITAT EN L’OCUPACIÓ PÚBLICA.

Publicat el 24-05-2022

MODIFICACIÓ DE L’OFERTA PÚBLICA D’OCUPACIÓ PER A L’ESTABILITZACIÓ DE L’OCUPACIÓ TEMPORAL PER ADEQUAR-LA A LA LLEI 20/2021, DE 28 DE DESEMBRE, DE MESURES URGENTS PER A LA REDUCCIÓ DE LA TEMPORALITAT EN L’OCUPACIÓ PÚBLICA.

PLÀNOL DE DELIMITACIÓ DE MESURES DE PREVENCIÓ DELS INCENDIS FORESTALS.

Publicat el 11-05-2022

PLÀNOL DE DELIMITACIÓ DE MESURES DE PREVENCIÓ DELS INCENDIS FORESTALS.

Arranjament de la Pl. de la Verdura i un tram del carrer Miravet.

Publicat el 10-05-2022

Arranjament de la Pl. de la Verdura i un tram del carrer Miravet.

APROVACIÓ ORDENANÇA FISCAL NÚM. 21, REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE L'INCREMENT DE VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA.

Publicat el 09-05-2022

APROVACIÓ ORDENANÇA FISCAL NÚM. 21, REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE L'INCREMENT DE VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA.

Llista definitiva candidatos a jurado

Publicat el 01-02-2021

Llista definitiva candidatos a jurado

ANAR AL E-TAULER PER MER INFORMACIÓ