Actualment tenim aquests anuncis en exposició

CONVOCATÒRIA I BASES DEL PROCÉS SELECTIU MITJANÇANT CONCURS OPOSICIÓ, TORN PROMOCIÓ INTERNA, DE DUES PLACES DE PERSONAL FUNCIONARI DE CARRERA D’ADMINISTRATIU/VA DE L’AJUNTAMENT DE BENISSANET.

Publicat el 30-01-2023

CONVOCATÒRIA I BASES DEL PROCÉS SELECTIU MITJANÇANT CONCURS OPOSICIÓ, TORN PROMOCIÓ INTERNA, DE DUES PLACES DE PERSONAL FUNCIONARI DE CARRERA D’ADMINISTRATIU/VA DE L’AJUNTAMENT DE BENISSANET.

Llista definitiva candidatos a jurado

Publicat el 01-02-2021

Llista definitiva candidatos a jurado

ANAR AL E-TAULER PER MER INFORMACIÓ