Les Actuacions amb el suport de la Diputació de Tarragona, Ecataleg 2023

Inflables dels dies 14 i 15 de gener 2023,  per un import de: 2.178€

Ball de tarda amb el Trio Velvet, dia 17 de gener 2023, per un import de: 1.100€