APROVACIÓ DE LA LLISTA PROVISIONAL DE PERSONES ADMESES I EXCLOSES, NOMENANT LA COMISSIÓ DE VALORACIÓ, FIXANT LA DATA DE L’ENTREVISTA I LA DATA DE LA PROVA DE CATALÀ.

Decret admesos i exclosos