La Diputació de Tarragona ha atorgat a l’Ajuntament de Benissanet les següents subvencions:

PAM. Actuacions any 2022:

  • Renovació de la xarxa d’aigua potable i implantació de la xarxa de

pluvials al sector NORD-OEST (Zona C/ Calvari):                                           123.661,66 €