Fes-te el carnet

Ompliu les dades si us voleu fer el carnet de la Biblioteca, envieu-les i quan vingueu a la biblio, ja el tindreu fet.

(En compliment de la vigent Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, les dades que ens facilita s’incorporaran a un fitxer automatitzat creat pel Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya per a la gestió dels serveis dels centres del Sistema de Lectura Pública (SLP). Podran ser comunicades a qualsevol institució o centre integrant del SLP. Excepte en els casos de cessions previstes legalment, no seran comunicades a persones o institucions alienes al SLP sense el vostre consentiment previ.
En qualsevol moment podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació tot adreçant-se a la BIBLIOTECA MUNICIPAL DE MÓRA LA NOVA.)

Si ja teniu un carnet del Sistema de Lectura Pública de Catalunya, no en necessiteu un de nou.

  • El/la titular del carnet és responsable dels préstecs que s’hi facin.
  • Els/les menors d’edat necessiten la signatura del pare/mare o tutor/a per fer el carnet.
  • Els/les menors que no tinguin document d’identitat, han de posar el del pare/mare o tutor/a.