Data de L’Acord: 20 de Juny de 2023.

Òrgan competent: Junta de govern.

Expedient: 8004330008-2023-0006783.

Ref:jmp/mpr/dde

Concessió de subvencions destinades al finançament d’actuacions de vigilància dels usuaris de les platges i fer complir les normes de seguretat  del seu ús. Convocatoria 2023.Concurrència competitiva.

Beneficiari:  Ajuntament de Benissanet.

Municipi: Benissanet.

Concepte: Línia 2 socorrisme piscines.

Pressupost Elegible: 11.432.56 euros.

% Concedit: 73,85%

Import Concedit: 8.443,00 euros.

” Aquesta actuació compta amb la Col·laboració de la Diputació de Tarragona”