Espai de l’oposició

/Espai de l’oposició

S’INICIA PROCÉS DE MATRICULACIÓ A LA LLAR D’INFANTS MUNICIPAL L’AUBERGE

S'inicia el procés de matriculació d'alumnes a la llar d'infants Municipal l'Auberge per al proper curs 2019-2020. El procés es realitzarà desde el proper 19 de juny fins al 26 de juny. Els documents per descarregar i omplir amb les dades pertinents els trobareu tot seguit; Dades bàsiques Full de matriculació Domiciliació Bancaria Modificació de Dades Normativa de funcionament Drets d'imatge Autorització de Sortides Telefons de contacte Carta de compromis [...]

Projecte Bàsic i executiu d’adequació d’una estructura com a Centre de Dia a Benissanet

Descàrrega del document

Convocatòria: PAM 2018

    Ateses les bases especifiques reguladores del PAM 2018, aprovades per la Diputació de Tarragona, l’Ajuntament de Benissanet va sol·licitar una subvenció per a l’actuació següent:   Convocatòria: PAM 2018   Nom de l’actuació: Renovació de la xarxa de subministrament d’aigua potable i implantació de la xarxa de desguàs pluvial al sector est de Benissanet   Import adjudicat:                                                                         170.008,69   Subvenció PAM 2018 Diputació de Tarragona:                     133.980,00 € [...]